δίνη

η (AM δίνη)
1. περιστροφική κίνηση νερού ή ανέμου, στρόβιλος, ρούφουλας
2. βάσανα, κακοπάθεια, αναστάτωση («η δίνη τού πολέμου»)
νεοελλ.
1. η ανατάραξη τής θάλασσας που οφείλεται στη συνάντηση αντίθετων ρευμάτων ή στη λειτουργία έλικα πλοίου, το μάτι τής θάλασσας, η ρουφήχτρα
αρχ.
1. ανεμοστρόβιλος
2. γρήγορη περιστροφή, στροβιλισμός
3. (κατά τον Εμπεδοκλή) η περιστροφή τού ουρανού.
[ΕΤΥΜΟΛ. Το αρχικό θ., που απαντά στους εκφραστικούς τύπους δίνη, δίνος, δινώ, είναι *δί- παρεκτεταμένο με -ν- (πρβλ. και κλίνω, κλίνη). Ο ρηματικός τ. δινώ, όπως άλλωστε πιστοποιούν οι ποικίλοι τύποι τού ενεστωτικού θέματος (πρβλ. δίνω, δίννω, δινάζω και το Ομηρικό παράλληλο δινεύω), δεν είναι μετονοματικό παράγωγο αλλά έρρινος ενεστώτας παρεκτεταμένος με -ω- (πρβλ. δῑ-νέF-ω: κῑνέF-ω, κ--νυ-μαι). Η άποψη ότι το θ. *δῑ- συνδέεται με το δίεμαι* είναι μάλλον αβάσιμη τόσο μορφολογικά όσο και σημασιολογικά.
ΣΥΝΘ. αρχ. αιθεροδινής, αλιδινής, αλμυροδινής, αργυροδίνης, βαθυδίνης, βραδυδινής, εριδινής, ευδινής, ευρυδίνης, ηεροδίνης, καλλιδίνης, μελανδίνης, περιδινής, ποικιλοδίνης, πολυδινής, πορφυροδίνης, πυριδίνης, ταχυδινής, φρενοδινής].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Δίνη — whirlpool fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Δίνῃ — Δίνη whirlpool fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δίνη — η 1. περιστροφική κίνηση του αέρα, ανεμοστρόβιλος. 2. περιστροφική κίνηση του νερού στη θάλασσα, ρουφήχτρα. 3. μτφ., εξαιρετικά μεγάλη ανωμαλία και αναστάτωση: Αργά ή γρήγορα η δίνη του πολέμου καταστρέφει τους πάντες σε μια χώρα …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • δίνη — δί̱νη , δίνη whirlpool fem nom/voc sg (attic epic ionic) δινέω whirl pres imperat act 2nd sg (doric aeolic) δινέω whirl imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) δί̱νη , δινεύω whirl pres imperat act 2nd sg (doric aeolic) δί̱νη , δινεύω whirl imperf… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δίνῃ — δί̱νῃ , δίνη whirlpool fem dat sg (attic epic ionic) δίνω thresh out on the pres subj mp 2nd sg δίνω thresh out on the pres ind mp 2nd sg δίνω thresh out on the pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Δίνηι — Δίνῃ , Δίνη whirlpool fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Δινῶν — Δίνη whirlpool fem gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δῖναι — δίνη whirlpool fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Δίναις — Δίνη whirlpool fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Δίναισι — Δίνη whirlpool fem dat pl (epic ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.